บริษัท อิ่นปัง จำกัด

ด้วยการขยายธุรกิจของฮองดา บริษัท อิ่นปัง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตราช้าง ด้วยพื้นที่โรงงานกว่า 30 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป้าหมายของบริษัทคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดประเทศจีน

การทำงานของเรา

That's How We Do It

1. กำหนดเป้าหมาย

2. กำหนดวิธีการ

3. กำหนดระยะเวลา

4. ลงมือทำ

5. ตรวจสอบและประเมินผล

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการส่งออกทุกปี

เรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

พนักงานของเรามีพรรสวรรค์และมีประสิทธิภาพ

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัท อิ่นปัง จำกัด และบริษัทในเครือจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน