บริษัท ฮองดา จำกัด

ในฐานะของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฮองดา แบรนด์ตราช้าง คือหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและจดจำอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพและการผลิตลำไยอบแห้ง จากกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน ลำไยอบแห้งตราช้าง ภายใต้ชื่อบริษัทฮองดา ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2537 ในเขตอำเภออุโมงค์ จังหวัดลำพูน ประเทศไทย ในพื้นที่กว่า 45 ไร่ บริษัทฮองดา ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตลำไยอบแห้งที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจร และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพสูง ด้วยหัวใจของธุรกิจที่ยึดมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฮองดาจึงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับโลก

การทำงานของเรา

That's How We Do It

1. กำหนดเป้าหมาย

2. กำหนดวิธีการ

3. กำหนดระยะเวลา

4. ลงมือทำ

5. ตรวจสอบและประเมินผล

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งด้วยนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง

การผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการส่งออกทุกปี

เรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

พนักงานของเรามีพรรสวรรค์และมีประสิทธิภาพ

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัท ฮองดา และบริษัทในเครือจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน