บริษัท ต้าปัง จำกัด

ด้วยการขยายธุรกิจของฮองดา บริษัท ต้าปัง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 เพื่อขยายกำลังการผลิตภายใต้แบรนด์ตราช้าง ด้วยพื้นที่โรงงานกว่า 77 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอหนองหนาม จังหวัดลำพูน โดยเป้าหมายของบริษัทคือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดประเทศจีน

การทำงานของเรา

That's How We Do It

1. กำหนดเป้าหมาย

2. กำหนดวิธีการ

3. กำหนดระยะเวลา

4. ลงมือทำ

5. ตรวจสอบและประเมินผล

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี

เราผลิตลำไยสีทองอบแห้งที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มกำลังการส่งออกทุกปี

เรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

พนักงานของเรามีพรสวรรค์และมีประสิทธิภาพ

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัท Tapung และบริษัทในเครือจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน