บริษัท พันเจ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด

ในฐานะของหนึ่งในบริษัทร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัทฮองดา บริษัท พันเจ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ เราใช้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตไม้กวาดสานด้วยมือจากข้าวฟ่าง และได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้กวาดที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบสู่ประเทศญี่ปุ่นกว่า 300,000 ชิ้นต่อปี

การทำงานของเรา

That's How We Do It

1. กำหนดเป้าหมาย

2. กำหนดวิธีการ

3. กำหนดระยะเวลา

4. ลงมือทำ

5. ตรวจสอบและประเมินผล

ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

เราคือผู้ผลิตและส่งออกไม้กวาดที่มีคุณภาพ

การผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี

เราส่งออกไม้กวาดคุณภาพกว่า 300,000 ชิ้นต่อปีสู่ประเทศญี่ปุ่น

เรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

พนักงานของเรามีพรรสวรรค์และมีประสิทธิภาพ

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัท Pan Chao Agro-Products จำกัด และบริษัทในเครือจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน